ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 1358 1919

เพราะเหตุใด ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติถึงจำเป็นสำหรับระบบโลจิสติกส์ยุคปัจจุบัน

             ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องต่าง ๆ แทนการใช้แรงงานคน ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีโลจิสติกส์เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากสถานการณ์โควิดที่ทั่วโลกกำลังประสบ ทำให้มีการสั่งของจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น เกิดการเติบโตทางธุรกิจโลจิสติกส์มากมาย เมื่อมีการใช้งานจำนวนมาก ยิ่งต้องมีแรงงานในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีที่จะมาช่วยจัดการคลังสินค้านั้นจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อลดแรงงานคน และระบบคลังสินค้าอัตโนมัติก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้น โดยข้อดีของระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ มีดังนี้

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสามารถจัดการสินค้าได้แม่นยำและละเอียดมากกว่า

             ในยุคปัจจุบันที่ต้องแข่งกับเวลา ความรวดเร็วและแม่นยำจึงสำคัญเป็นอย่างมาก ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการสินค้า โดยสามารถระบุจำนวนสินค้าขาเข้าและขาออกได้อย่างละเอียด มีการระบุตำแหน่งสินค้าได้ ระบุตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าได้ทุกส่วนในคลัง โดยใช้แค่คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่งประหยัดแรงงานคนได้มหาศาล และยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. อีกด้วย ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติบางประเภทก็อาจจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I เข้ามาช่วยด้วย ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นไปอีก

เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บได้มากขึ้น จากความสามารถในการดำเนินงานบนที่สูง

             ในระบบคลังสินค้าทั่วไป การเรียงสินค้าต่อขึ้นไปสูง ๆ นั้นอาจจะเกิดอันตรายในการเคลื่อนย้ายได้หากใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียว จึงมีข้อจำกัดในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติสามารถลบข้อจำกัดเหล่านี้ออกไปได้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการใช้เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งคลังสินค้าอัตโนมัติสามารถจัดเก็บสินค้าได้หลายชั้น โดยไม่เกิดอันตรายต่อสินค้าในขณะเคลื่อนย้าย ข้อดีข้อนี้จะช่วยรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้

ลดต้นทุนจากการจ้างแรงงานคนได้มหาศาล

             โดยทั่วไปจะต้องมีการจ้างแรงงานคนมาดำเนินงานโดยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเช็คจำนวนสต็อกสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า ล้วนแล้วแต่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักแทบทั้งสิ้น แต่แรงงานคนนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างในการทำงาน เช่น ความเหนื่อยล้า การจัดการอารมณ์ สุขภาพกาย ซึ่งคลังสินค้าอัตโนมัติไม่มีข้อด้อยในเรื่องนี้ ทุกอย่างสามารถจัดการได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรต่าง ๆ ใช้แรงงานคนเพียงแค่นิดเดียวในการเช็คความเรียบร้อยและซ่อมบำรุงเครื่องจักร จึงสามารถลดต้นทุนตรงส่วนนี้ได้ 8-10 เท่าเลยทีเดียว

คลังสินค้าอัตโนมัติ

             จะเห็นได้ว่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์มีความราบรื่นมากขึ้น ลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ จากการใช้แรงงานคน ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์ในยุคปัจจุบัน หากต้องการระบบคลังสินค้าอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ต้อง โลหะประทีป เน็กซ์เจน บจก. รับวางระบบจัดเก็บและใช้งานคลังสินค้าอัตโนมัติ ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางของอเนกประสงค์ รับรองการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

-------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สุดยอดเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับระบบโลจิสติกส์

เพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บสินค้า ด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

แนะนำ ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ที่คลังสินค้าเลือกใช้