ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 1358 1919

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สุดยอดเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับระบบโลจิสติกส์

             ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) จัดว่าเป็นเทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ที่ช่วยในการจัดการคลังสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังช่วยในการลำเลียงสินค้า ไปจนถึงการขนส่งจากคลังสินค้าไปยังสถานที่ที่กำหนดเอาไว้ เป็นหนึ่งในระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งภายในและระหว่างประเทศพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ คืออะไร

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

             ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ หรือ Intelligent Logistics เป็นการบริหารจัดการงานโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งการขนส่งลำเลียง การหยิบ คัดแยก จัดเก็บ และบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมาก แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บริหารจัดการเวลา แรงงาน ต้นทุน พื้นที่ใช้สอยได้ดียิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีหลัก ๆ ในระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ได้แก่ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) ระบบขนย้ายวัสดุ (Material Handling System) ระบบบริหารจัดการสินค้า (WMS: Warehouse Management System) และระบบชั้นวางสินค้า (Racking System) เป็นต้น

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ

             ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัตินั้นมีหลายประเภท แบ่งตามการใช้งาน และข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่าย ยิ่งมีระบบจัดการที่ครอบคลุมมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น โดยจะแบ่งระดับได้ ดังนี้

1. ระบบขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบคีย์ข้อมูลด้วยการสแกนบาร์โค้ด เพื่อลดเวลาในการนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบและลดความผิดพลาดในการทำงาน
2. ระบบจัดการข้อมูลอัตโนมัติ เช่น การใช้ WMS (Warehouse Management System) ในคลังสินค้าเพื่อช่วยให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการสินค้า
3. ระบบที่มีจักรกลอัตโนมัติคอยช่วยจัดการด้วย เช่น การใช้ระบบการจัดเก็บสินค้าเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking System)
4. ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการหยิบสินค้า ใช้รถขนถ่ายอัตโนมัติ โดยทุกกระบวนการจะเป็นระบบอัตโนมัติแทบทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดด้วยเช่นกัน

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ มีข้อดีอย่างไร ทำไมถึงต้องเลือกใช้

             ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานทางด้านโลจิสติกส์มีความรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น หากเปรียบเทียบกับคลังสินค้าทั่วไปแล้ว จุดที่หลายคนเลือกใช้คลังสินค้าอัตโนมัติแทนคือ สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. เพราะช่วยประหยัดแรงงานคนได้มาก และมีประสิทธิภาพสูงกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่น ๆ ที่ทำให้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นที่นิยมอีก คือ

ปลอดภัยมากกว่า ผิดพลาดน้อยลง

             การใช้เครื่องจักรในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่า เนื่องจากทุกกระบวนการจะถูกจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง มีการคำนวณขนาดและน้ำหนักสินค้า ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกด้วย

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

             การใช้ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัตินั้นสามารถลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้าได้ จากการลดจำนวนพนักงานลง และเพิ่มอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเข้าไปแทน อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการสูญเสียสภาพความสมบูรณ์ของสินค้าจากแรงงานคนได้มาก เนื่องจากระบบจะมีการคำนวณลักษณะรายละเอียดของสินค้าเพื่อจัดเก็บให้เหมาะสมกับสภาพของสินค้า

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

             หากเป็นระบบคลังสินค้าที่ใช้แรงงานคน การขยายตัวของธุรกิจอาจจะต้องเพิ่มจำนวนแรงงานมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้มีต้นทุนที่สูงมากขึ้น ต่างจากระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่เพียงแค่เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ก็สามารถรองรับสินค้าได้มากขึ้น ในงบประมาณที่ไม่สูงมาก

คลังสินค้าอัตโนมัติ

             ในปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่เลือกใช้งานระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแทนคลังสินค้าทั่วไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเกิดข้อผิดพลาดที่น้อยกว่าของระบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังประหยัดต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานและบุคลากรอีกด้วย หากสนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติแบบครบวงจร ต้อง โลหะประทีป เน็กซ์เจน บจก. ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางของอเนกประสงค์ ชั้นวางหนังสือ ชั้นวางเอกสาร รับวางระบบจัดเก็บและใช้งานคลังสินค้าอัตโนมัติ รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

-------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพราะเหตุใด ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติถึงจำเป็นสำหรับระบบโลจิสติกส์ยุคปัจจุบัน

แนะนำ ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ที่คลังสินค้าเลือกใช้

จัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติอย่างไรให้ได้คุณภาพ