ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668 1358 1919

เพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บสินค้า ด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

             ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) เป็นระบบการจัดการคลังสินค้าที่ครอบคลุมการจัดการที่หลากหลาย ตั้งแต่การป้อนข้อมูลรายละเอียดของสินค้า การรับ-ส่งสินค้า การจัดเก็บ ไปจนถึงการจัดส่ง โดยทุกอย่างที่กล่าวมานั้น จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการโดยอัตโนมัติแทบทั้งสิ้น จึงมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในการจัดการคลังสินค้า หลายบริษัทจึงมักจะเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการสินค้าแทนการใช้แรงงานคน

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ สามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ

             ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัตินั้นมีหลายประเภท แบ่งตามการใช้งาน และข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่าย ยิ่งมีระบบจัดการที่ครอบคลุมมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น โดยจะแบ่งระดับได้ ดังนี้

1. ระบบขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบคีย์ข้อมูลด้วยการสแกนบาร์โค้ด เพื่อลดเวลาในการนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบและลดความผิดพลาดในการทำงาน
2. ระบบจัดการข้อมูลอัตโนมัติ เช่น การใช้ WMS (Warehouse Management System) ในคลังสินค้าเพื่อช่วยให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการสินค้า
3. ระบบที่มีจักรกลอัตโนมัติคอยช่วยจัดการด้วย เช่น การใช้ระบบการจัดเก็บสินค้าเคลื่อนที่ได้ (Mobile Racking System)
4. ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การใช้หุ่นยนต์ในการหยิบสินค้า ใช้รถขนถ่ายอัตโนมัติ โดยทุกกระบวนการจะเป็นระบบอัตโนมัติแทบทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดด้วยเช่นกัน

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ มีข้อดีอย่างไรบ้าง

ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ

ปลอดภัยมากกว่า ผิดพลาดน้อยลง

             การใช้เครื่องจักรในระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่า เนื่องจากทุกกระบวนการจะถูกจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง มีการคำนวณขนาดและน้ำหนักสินค้า ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดขึ้นอีกด้วย

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

             การใช้ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัตินั้นสามารถลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้าได้ จากการลดจำนวนพนักงานลง และเพิ่มอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเข้าไปแทน อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการสูญเสียสภาพความสมบูรณ์ของสินค้าจากแรงงานคนได้มาก เนื่องจากระบบจะมีการคำนวณลักษณะรายละเอียดของสินค้าเพื่อจัดเก็บให้เหมาะสมกับสภาพของสินค้า

รองรับการขยายตัวของธุรกิจ

             หากเป็นระบบคลังสินค้าที่ใช้แรงงานคน การขยายตัวของธุรกิจอาจจะต้องเพิ่มจำนวนแรงงานมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้มีต้นทุนที่สูงมากขึ้น ต่างจากระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่เพียงแค่เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ก็สามารถรองรับสินค้าได้มากขึ้น ในงบประมาณที่ไม่สูงมาก

             จะเห็นได้ว่า ระบบคลังสินค้าอัตโนมัตินั้นเกิดมาเพื่อทดแทนการใช้แรงงานคนแบบเก่า ซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำมากกว่า ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น หากกำลังมองหาผู้วางระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ ต้อง บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นวางสินค้าทุกรูปแบบและครบวงจร เช่น ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางเอกสาร ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) มุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

-------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ที่คลังสินค้าเลือกใช้

จัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติอย่างไรให้ได้คุณภาพ

Racking System คืออะไร จำเป็นอย่างไรในยุคปัจจุบัน