สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2021   230  
2 Sep 2021   193  
3 Sep 2021   187  
4 Sep 2021   167  
5 Sep 2021   207  
6 Sep 2021   212  
7 Sep 2021   168  
8 Sep 2021   195  
9 Sep 2021   174  
10 Sep 2021   259  
11 Sep 2021   171  
12 Sep 2021   146  
13 Sep 2021   129  
14 Sep 2021   197  
15 Sep 2021   140  
16 Sep 2021   136  
17 Sep 2021   160  
18 Sep 2021   125  
19 Sep 2021   126  
20 Sep 2021   140  
21 Sep 2021   186  
22 Sep 2021   196  
23 Sep 2021   200  
24 Sep 2021   232  
25 Sep 2021   146  
26 Sep 2021   196  
27 Sep 2021   186  
28 Sep 2021   161  
29 Sep 2021   130  
30 Sep 2021   176