สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   97  
2 Jul 2021   74  
3 Jul 2021   88  
4 Jul 2021   55  
5 Jul 2021   577  
6 Jul 2021   140  
7 Jul 2021   147  
8 Jul 2021   91  
9 Jul 2021   105  
10 Jul 2021   91  
11 Jul 2021   81  
12 Jul 2021   120  
13 Jul 2021   103  
14 Jul 2021   81  
15 Jul 2021   153  
16 Jul 2021   266  
17 Jul 2021   110  
18 Jul 2021   60  
19 Jul 2021   76  
20 Jul 2021   67  
21 Jul 2021   81  
22 Jul 2021   101  
23 Jul 2021   187  
24 Jul 2021   160  
25 Jul 2021   168  
26 Jul 2021   155  
27 Jul 2021   131  
28 Jul 2021   439  
29 Jul 2021   163  
30 Jul 2021   190  
31 Jul 2021   174