สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2021   154  
2 Nov 2021   181  
3 Nov 2021   184  
4 Nov 2021   207  
5 Nov 2021   195  
6 Nov 2021   136  
7 Nov 2021   222  
8 Nov 2021   181  
9 Nov 2021   411  
10 Nov 2021   192  
11 Nov 2021   204  
12 Nov 2021   237  
13 Nov 2021   261  
14 Nov 2021   272  
15 Nov 2021   238  
16 Nov 2021   223  
17 Nov 2021   228  
18 Nov 2021   224  
19 Nov 2021   222  
20 Nov 2021   205  
21 Nov 2021   235  
22 Nov 2021   159  
23 Nov 2021   225  
24 Nov 2021   219  
25 Nov 2021   198  
26 Nov 2021   200  
27 Nov 2021   198  
28 Nov 2021   224  
29 Nov 2021   315  
30 Nov 2021   178